Szanowni Państwo,
ze względu na brak zainteresowania pracowników instytucji systemu NSRO udziałem w seminariach horyzontalnych i tym samym niewystarczającą liczbę zgłoszonych osób, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o odwołaniu dwóch ostatnich cyklów seminariów dla grupy IX oraz X, które były zaplanowane w terminach: 8-10 czerwca oraz 28-30 czerwca dla grupy IX oraz 14-16 czerwca oraz 6-8 lipca dla grupy X. wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w ww. terminach, zostały przepisane do grupy VIII, dla której seminaria odbędą się w terminach: 25-27 maja oraz 22-24 czerwca. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w grupie VIII, zatem wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do zgłaszania się na seminarium

Biuro Projektu
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego
Cieślak & Kordasiewicz


Zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu seminariów horyzontalnych dla pracowników tzw. instytucji NSRO, w trakcie których uzyskają Państwo pogłębione informacje dotyczące systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce.

Do udziału w seminariach zapraszamy wyłącznie pracowników instytucji NSRO, tj. instytucji zarządzających, pośredniczących, wdrażających i innych biorących udział w systemie NSRO.

Warunkiem udziału w cyklu seminariów jest niewielki staż pracy (do 6 miesięcy) w systemie NSRO. Inni pracownicy mogą uczestniczyć w seminariach jedynie na umotywowany wniosek przełożonego, pod warunkiem że nie brali udziału wcześniej w podobnych seminariach.

Seminaria prowadzone są przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt finansowany jest z zasobów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące seminariów, w tym harmonogram, zasady uczestnictwa, zakres tematyczny seminariów oraz formularz zgłoszeniowy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem projektu.

Zapraszamy!

Fundusze strukturalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kancelaria doradztwa gospodarczego - KDG Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego